I DAG PÅ Attenåtti

8.30-15.00 Team for aktivitet
Storsal: 16.00-19.00 JoMei Pan
Storsal: 19.00-22.00 Duellister