I DAG PÅ Attenåtti

Kafè: 18.00-21.00 Skeiv Ungdom
Storsal: 09.00-23.00 Fokal festival
Møterom: 14.30-16.00 Tamilsk Fløytegruppe